Dragon Ball Wiki
Advertisement

Hoan nghênh[]

Xin chào, Hoan nghênh vì bạn đã đến thăm Dragon Ball Wiki! Cảm ơn bạn đã sửa đổi trang Saiyan. Wiki hiện nay không có bảo quản viên, vì thế nên nếu bạn cần trợ giúp, xin hãy bắt đầu vào trang trợ giúp hoặc có lẽ bạn sẽ cần đến Diễn đàn Cộng đồng wikia. Bạn cũng có thể xem qua blog cộng đồng của chúng tôi để cập nhật với những tin tức và sự kiện hoặc tham gia tán gẫu với những Wikian khác. Biên tập vui vẻ! Rémy Lee (thảo luận) 15:16, ngày 2 tháng 9 năm 2019 (UTC)

Advertisement