Dragon Ball Wiki
Advertisement
Saiyan Royal Family Symbol

Biểu tượng hoàng gia

Hoàng gia Saiyan là gia tộc cai trị của chủng tộc Saiyan trong Vũ trụ 7

Tổng quan[]

Họ bao gồm các thành viên mang dòng máu hoàng tộc,đứng đầu là  King Vegeta

Các thành viên[]

Thành viên tiêu biểu[]

King Vegeta

hoàng tử Vegeta

Hoàng tử phi Bulma

hoàng tử Tarble

Hoàng tử phi Gure

Hoàng tôn Kid Trunks

 Hoàng tôn Future Trunks

Hoàng tôn nữ Bulla

Các thành viên khác[]

Vegeta Jr.

Advertisement