FANDOM


Saibamen là những sinh vật màu xanh lá cây hình người phát triển từ hạt giống trồng trong đất. Hạt được lưu giữ trong một chất lỏng đặc biệt trước khi sử dụng.

Saibamen

Sửa đổi

Nguồn gốc Sửa đổi

Saibamen được tạo ra bởi một nhà khoa học Saiyan sử dụng công nghệ sinh học. Sau đó nó được quân đội Frieza sử dụng trong việc tập luyện cho các chiến binh hoặc mang đi chiến đấu. 

Những con quái vật này rất lùn

Cách sử dụng Sửa đổi

Saibamen có thể được trồng ở hầu hết các hành tinh , hạt giống được chứa trong một chai nhỏ, với một chất lỏng màu xanh lá cây ở đáy (có thể là phân bón hoặc giải pháp phát triển nhanh). Đặt hạt giống và đổ chất lỏng vào chúng sẽ bắt đầu quá trình tăng trưởng. Tùy thuộc vào chất lượng của đất trồng, năng lượng của chúng sẽ thay đổi.

Sức mạnh Sửa đổi

Có chỉ số sức mạnh vào tầm 1.200 (xấp xỉ Raditz)

Chỉ đủ thông minh để hiểu được mệnh lệnh của chủ nhân vì vậy chúng không thể nổi dậy chống đối.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.