FANDOM


Biểu tượng của các vũ trụDanh sách các nhân vật mới trong Dragon Ball HeroesDragon Ball (manga và Anime)
Dragon Ball AFDragon Ball GTDragon Ball Heroes
Dragon Ball MultiverseDragon Ball OnlineDragon Ball Super (Manga và Anime)
Dragon Ball WikiDragon Ball Z (anime)Dragon Ball Z Kai
Dragon BoyDòng Thời gian Luân phiênEvil Saiyan
FuSuper Saiyan 4 XenoThe Adventures of Tongpoo
Vegeta
Tập tin:1328045 English ShowThumbnail 107e2d9b-d482-e711-8175-020165574d09.jpgTập tin:2nhanvatkhoidau.jpgTập tin:42tapmanga.jpg
Tập tin:7yXRRgb.jpgTập tin:Binyo.jpegTập tin:Binyo.jpg
Tập tin:CHjPLrJ.jpgTập tin:DBHManga.jpgTập tin:Dautieneeeneened.jpg
Tập tin:Demon God Shroom Vs Xeno Goku (Super Saiyan 4) - Dragon Ball Xenoverse 2 ModsTập tin:DragonBallZ.pngTập tin:DragonBall Online Official Cinematic Opening Intro 【HD】
Tập tin:DragonBalllogo.jpgTập tin:Dragon Ball Xenoverse 2 Infinite History Fu Boss Fight & Ending (Good Path)Tập tin:Dragonball-Alternate-Timeline.png
Tập tin:Dragonball Online NEW Official Trailer HD !Tập tin:Dragonboy.jpgTập tin:FZICEL5.jpg
Tập tin:Goku ssb kaioken x10 background by nekoar-daq0mhk.pngTập tin:Hoanghot.jpgTập tin:How To Play Dragon Ball Heroes Arcade Game (English)
Tập tin:IOWKDD0.jpgTập tin:K5gfMk0.jpgTập tin:Loailoailoailoialoiasadsafjsafjhdjskghdakhgjkdkf.jpg
Tập tin:Mangaz.jpgTập tin:NeAM1In.jpgTập tin:Nhanvatchinhlucdau.jpg
Tập tin:Oyy14Ij.jpgTập tin:Piccolo 1 by aubreiprince-dbadhfh.pngTập tin:SSJ4 Xeno Goku Vs SSB Goku Cinematic Trailer - SUPER DRAGON BALL Heroes Universe Mission
Tập tin:Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 1 CM (Fu)【FULL HD】Tập tin:Suphu.jpgTập tin:Thungmay.jpg
Tập tin:Tongpoobit.jpgTập tin:Tusakdajsgkflahdjkghjkdkgvhdjgkvhskdhgkvjsdjgsdkv.jpgTập tin:Voung.jpg
Tập tin:Vutru10.pngTập tin:Vutru11.pngTập tin:Vutru12.jpg
Tập tin:Vutru2.pngTập tin:Vutru3.pngTập tin:Vutru4.png
Tập tin:Vutru5.jpgTập tin:Vutru6.pngTập tin:Vutru7.png
Tập tin:Vutru9.pngTập tin:Whis.pngTập tin:Xg9y4BN.jpg