Dragon Ball Wiki
Advertisement

Instant Transmission là một kỹ thuật dùng để dịch chuyển ngay lập tức. Kỹ thuật này thường đi kèm với những người đặt tay lên trán để giúp người sử dụng tập trung ki.

Nhưng nếu có thêm thời gian luyện tập thì có thể tự thi triển được. Goku học được kỹ thuật này trênhành tinh Yardrat sau trận chiến với Frieza. Bằng cách sử dụng Insant Transmission, người dùng sẽ đi vào “Teleportation Zone” và xuất hiện ở điểm mà họ đã khóa. (cụ thể là khóa vào một ki dò được)

Advertisement