Sferat e Dragoit Wiki
Advertisement

Tritek shtëpia e Tritekëve, është planet ku i tregohet vetëm emri, tek napa kur urdhëron Saibamanet. Pra Napa e shfaq këtë Planet.

Advertisement