Sferat e Dragoit Wiki
Advertisement

Simboli i Mjeshtër Roshit[]

right|90pxSimboli i Mjeshtër Roshi-t 亀 shqiptohet Kame dhe do të thotë breshkë, Është simbol të cilën të gjithë ata që janë trajnuar tek Mjeshtër Roshi e kanë! Por Mjeshtër Roshi e dhuron këtë veshje me shenjë pasi ata ta përfundojnë stërvitjen.

Përdoruesit e Simbolit[]

Simboli i familjes Son[]

right|90pxSimboli i familjes së Gokut 孫 shqiptohet si Son e do të thotë pasardhës. Qëndron tek mbiemri i familjes së Gokut p.sh (Son Goku). Gohani e vesh atë si fëmijë e cila i bje e madhe

Përdoruesit e Simbolit[]

Simboli i Mbretit OX[]

Simboli i Mbretit OX shqiptohet gyū dhe do të thotë OX Lopë. Në fund të Dragon Ball Z ai del me një kapel në kokë të cilën ka këtë shenjë. Kjo shenjë tregohet në Dragon Ball Z dhe në Dragon Ball GT.

Përdoruesit e Simbolit[]

  • Mbreti OX

Simboli i Kam-it[]

right|90pxSimboli i Kamit shqiptohet Kami D.m.th "Zot". Tek rrobat e Kamit ai e ka simbolin të shkruar në japonisht Kami. Ai këtë veshje e ka edhe në Filma të ndryshme si p.sh "Rikthimi i Coolerit". Këtë e përdor edhe Dandan-i

Përdoruesit e Simbolit[]

Simboli i Mbretit Kai[]

right|90px Simboli i Mbretit Kai shqiptohet kaiō dhe do të thotë Mbreti i Botes. Këtë shenj e mban Goku më së shumti dhe Mbreti Kai

Përdoruesit e Simbolit[]

Simboli i Kait të Madh[]

right|58px

Simboli i Kait të madh shqiptohet dai' dhe do të thotë "i madh". Kjo veshje është e punuar nga Kai i madh dhe ka uniformë me kapele.

Përdoruesit[]

  • Kai i Madh
Advertisement