FANDOM


210px-King Kai's planetDBZ

Planeti i Mbretit Kai

Planeti i Mbretit Kai është planet i trilluar në Botën Tjetër. Shtëpia e Mbretit Kai. Aty paraqiten edhe Bubbles dhe Gregori. Madje ky Planet e ka gravitetin 10 herë më të madh se në Tokë. Ky Planet është i vogël vetëm 3 banorë ka por është i mirë për stërvitje Dhe këtu janë stërvitur: