FANDOM


200px-New Planet Vegeta

Planeti Vexhita i Ri

Planeti Vexhita i ri është një Planeti Vexhita vetëm se i ri, sikurse Nameku i ri. Nuk i ngjan shumë Namekut e as Planetit Vexhita.

Ky Planet u krijua nga Paragus i cili erdhi ta ftojë Vexhitën të bashkohen në këtë Planet dhe ta rindërtojnë Planetin Vexhita. Ky planet tregohet vetëm tek Broly legjendari Super Sajan.

Paragusi mendonte ti merrte të gjithë Sajanët... Por filloi një përleshje e madhe dhe nuk shkuan për të krijuar Planetin e Ri.