FANDOM


Kuriza The heir

Kuriza

Kuriza është personazh i cili nuk shfaqet në seritë e Dragon Ball-it. Ai shfaqet vetëm në manga e në anime jo. Ai shfaqet në Dragon Ball: Budukai 2, ai është paksa i ngrysor por i ngjan shumë Frizës në pamjen e tij të jashtme por edhe të brendshme
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.