FANDOM


Każda grupa użytkowników ma dostęp do innych uprawnień. Każdy użytkownik może czytać, a większość edytować strony. Grupą społeczności danego projektu o najszerszych prawach są administratorzy oraz biurokraci.

Uprawnienia Edytuj

Uprawnienia administratora Edytuj

Do podstawowych praw administratora należą:

 • usuwanie stron oraz ich przywracanie,
 • zabezpieczanie, pół-zabezpieczanie oraz odbezpieczanie stron,
 • blokowanie możliwości edytowania stron (ban),
 • edytowanie interfejsu projektu (MediaWiki).

Uprawnienia biurokraty Edytuj

Uprawnienia biurokratów ograniczają się do przyznawania i odbierania praw innym użytkownikom.

 • przyznawanie praw:
  • +rollback;
  • +sysop;
  • +bureaucrat.
 • odbieranie praw:
  • -rollback;
  • -sysop.

Pełna lista uprawnień administratora i biurokraty znajduje się tutaj.

Lista adminów Edytuj

Główna lista adminów Edytuj

Aktywność Edytuj

Przedział Edytuj

Każdy z adminów jest przydzielony do różnych stron naszej społeczności i tam głównie patroluje.

Byli administratorzy Edytuj

Działający admini Edytuj

To admini, którzy są aktywni i wyrazili chęć pomocy zapisując się do tej listy.

Legendarny administrator (biurokrata) Edytuj

Regulamin obowiązujący tylko administracje Edytuj

Zakazy i nakazy Edytuj

 • Zakazy
 1. Dawania uprawień na lewo i prawo.
 2. Banowania za coś, o czym w regulaminie nie wspomniano, chyba że użytkownik otrzymał wcześniej stosowne upomnienie i ostrzeżenie.
 3. Nadużywanie uprawnień (dawanie blokad niewinnym osobom; niszczenie encyklopedii; działanie na szkodę wiki) rollbacka, moderatora czatu, administratora lub biurokraty jest niedozwolone i może doprowadzić do odebrania tych uprawnień lub całkowitej blokady.
 • Nakazy
 1. Sprawdzanie każdej edycji, której wykonał dany użytkownik + zaglądać na angielską wikie czy nie są z niej tłumaczone/podkradane informacje.
 2. Pilnowanie porządku, dbanie o jakość artykułów, pomoc użytkownikom, cofanie wandalizmów oraz karanie użytkowników według regulaminu.

Przekroczenie uprawnień Edytuj

Również administracja może przekroczyć swoje uprawnienia. Jeśli biurokrata nie będzie przestrzegać regulaminu i dodawać nowych adminów, którzy prawie nic nie wnieśli do wiki, traci swoje uprawnienia, i w większości przypadkach kończy się to banem na zawsze. O sankcji decydują minimum 3 osoby z administracji (bez względu na rolę).

Nadawanie uprawnień Edytuj

Biurokraci mogą dać uprawnienia każdej osobie. Ale jest jeden wymóg osoba ta musi mieć na koncie dużo edycji i nie może mieć więcej niż 2 upomnień.

 • Biurokrata – tę rolę można otrzymać, jeśli ma się brak upomnień, jest się aktywnym i ma się dużo edycji. Rolę tę można przyznać, jeśli dana osoba otrzyma minimum 5 głosów administratorów bądź „przekona do siebie” biurokratów. Rola ta jest prawie niemożliwa do zdobycia.
 • Administrator – tę rolę można otrzymać, jeśli ma się nie więcej niż jedno upomnienie i posiada się na swoim koncie dużo edycji. Rolę tę można dać, jeśli dana osoba „przekona do siebie” większość osób z administracji. W chwili obecnej nie można zdobyć roli administratora, ponieważ jest już maksymalna ilość tych ról.
 • Moderator – tę rolę można otrzymać przy założeniu, że ma się nie więcej niż 2 upomnienia i jest się aktywnym. Rolę tę można przyznać, jeśli dana osoba „przekona do siebie” większość osób z administracji.

Opis ról Edytuj

Administrator Edytuj

Administratorzy - są grupą społeczności o najszerszych prawach, tuż przy biurokratach. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o wikię i nie dopuścić do tworzenia błędów, a także nadzorować przestrzeganie regulaminu. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki administratora.

Administrator
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • edytowanie interfejsu projektu (MediaWiki);
 • blokowanie możliwości edytowania stron (ban);
 • zabezpieczanie, pół zabezpieczanie oraz odbezpieczanie stron;
 • kasowanie stron oraz ich przywracanie.
 • wykazanie się wielką znajomością o serii Dragon Ball;
 • minimalnie miesięczna aktywność jako zwykły użytkownik;
 • poprawność gramatyczna i ortograficzna;
 • posiadanie ogólnej wiedzy na temat mechanizmów wykorzystywanych przez MediaWiki;
 • posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami;
 • pilnowanie ostatnich zmian;
 • usuwanie wandalizmów;
 • dbanie o projekt Wiki;
 • sprawdzenie i poprawa każdego wpisu i wątku;
 • udzielanie pomocy wszystkim użytkownikom wiki;

Moderator Edytuj

Moderatorzy - są grupą społeczności zajmującą się wątkami na forum i tablicach. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o poprawność wątków i nie dopuścić do tworzenia błędów, a także nadzorować przestrzeganie regulaminu. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki moderatora.

Moderator
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • zamykanie i reaktywowanie wątków;
 • usuwanie i przywracanie wątków;
 • usuwanie i przywracanie komentarzy;
 • wyróżnianie i usuwanie wyróżnienia wątków;
 • przenoszenie wątków między subforami;
 • zarządzanie forum.
 • wykazanie się wielką znajomością o serii Dragon Ball;
 • minimalnie miesięczna aktywność jako zwykły użytkownik;
 • poprawność gramatyczna i ortograficzna;
 • posiadanie ogólnej wiedzy na temat działania forum;
 • posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami;
 • pilnowanie Forum;
 • usuwanie wandalizmów na forum;
 • sprawdzenie i poprawa każdego wpisu i wątku;;
 • udzielanie odpowiedzi na pozostawione pytania;
 • dbanie o projekt Wiki.

Rollback Edytuj

Rollbacki - są grupą społeczności pomagającą administratorom. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o wikię i wycofywać błędy stworzone przez innych. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki rollbacka.

Rollback
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • szybkie wycofywanie wandalizmów;
 • edycja zabezpieczonych stron;
 • usuwanie komentarzy.
 • wykazanie się minimum średnią znajomością o serii Dragon Ball;
 • minimalnie dwutygodniowa aktywność jako zwykły użytkownik;
 • posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami;
 • pilnowanie ostatnich zmian;
 • cofanie wandalizmów i ich usuwanie;
 • rozbudowywanie istniejących artykułów;
 • poprawianie i tworzenie nowych artykułów;
 • dbanie o projekt Wiki.

Moderator czatu Edytuj

Moderatorzy czatu - są grupą społeczności przestrzegającymi zasady, kulturę i netykietę na czacie projektu. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o wikię i czat, a także musi potrafić pomóc użytkownikom. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki moderatora czatu.

Moderator czatu
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • wyrzucanie użytkowników z czatu;
 • blokowanie użytkowników na czacie.
 • posiadanie bardzo dobrego kontaktu z innymi użytkownikami;
 • zwiększona aktywność na czacie;
 • poprawność gramatyczna i ortograficzna;
 • udzielanie się w wątkach na forach i dyskusjach;
 • częsta aktywność na czacie;
 • udzielanie pomocy wszystkim użytkownikom projektu;
 • dbanie o projekt Wiki.

PrzypisyEdytuj