Dragon Ball Wiki
Advertisement

Każda grupa użytkowników ma dostęp do innych uprawnień. Każdy użytkownik może czytać, a większość edytować strony. Grupą społeczności danego projektu o najszerszych prawach są administratorzy oraz biurokraci.

Administracja[]

Aktualna administracja[]

Login Pełniona funkcja Aktywność Zajęcie na wiki
Administratorzy i biurokraci
Zd aa
(Tablica)
Biurokrata Sprawdź Opieka nad wiki, rozdzielanie uprawnień, pomoc użytkownikom.
AgataKotka
(Tablica)
Biurokratka Sprawdź Opieka nad discordem.
Vegeta391
(Tablica)
Biurokrata Sprawdź Pomoc w wiki.
Natison
(Tablica)
Administratorka Sprawdź Opieka nad wiki, pomoc użytkownikom.
RóżaLily
(Tablica)
Administratorka Sprawdź Opieka nad discordem, pomoc użytkownikom.
Boty
Wikia Bot Sprawdź Tworzenie stron użytkownika, witanie użytkowników. Operuje sam sobą.

Była administracja[]

Login Powód odejścia
Administratorzy i biurokraci
Tubus Nieaktywność
Toxicon Nieaktywność
Msi Nieaktywność
Zyriusz Nieaktywność
Viola tricolor Rezygnacja
Super Jeże Zdjęcie uprawnień

Regulamin obowiązujący tylko administracje[]

Zakazy i nakazy[]

 • Zakazy
 1. Dawania uprawień na lewo i prawo.
 2. Banowania za coś, o czym w regulaminie nie wspomniano, chyba że użytkownik otrzymał wcześniej stosowne upomnienie i ostrzeżenie.
 3. Nadużywanie uprawnień (dawanie blokad niewinnym osobom; niszczenie encyklopedii; działanie na szkodę wiki) rollbacka, moderatora czatu, administratora lub biurokraty jest niedozwolone i może doprowadzić do odebrania tych uprawnień lub całkowitej blokady.
 • Nakazy
 1. Sprawdzanie każdej edycji, której wykonał dany użytkownik + zaglądać na angielską wikie czy nie są z niej tłumaczone/podkradane informacje.
 2. Pilnowanie porządku, dbanie o jakość artykułów, pomoc użytkownikom, cofanie wandalizmów oraz karanie użytkowników według regulaminu.

Uprawnienia[]

Uprawnienia administratora[]

Do podstawowych praw administratora należą:

 • usuwanie stron oraz ich przywracanie,
 • zabezpieczanie, pół-zabezpieczanie oraz odbezpieczanie stron,
 • blokowanie możliwości edytowania stron (ban),
 • edytowanie interfejsu projektu (MediaWiki).

Uprawnienia biurokraty[]

Uprawnienia biurokratów ograniczają się do przyznawania i odbierania praw innym użytkownikom.

 • przyznawanie praw:
  • +rollback;
  • +sysop;
  • +bureaucrat.
 • odbieranie praw:
  • -rollback;
  • -sysop.

Pełna lista uprawnień administratora i biurokraty znajduje się tutaj.

Przekroczenie uprawnień[]

Również administracja może przekroczyć swoje uprawnienia. Jeśli biurokrata nie będzie przestrzegać regulaminu i dodawać nowych adminów, którzy prawie nic nie wnieśli do wiki, traci swoje uprawnienia, i w większości przypadkach kończy się to banem na zawsze. O sankcji decydują minimum 3 osoby z administracji (bez względu na rolę).

Nadawanie uprawnień[]

Biurokraci mogą dać uprawnienia każdej osobie. Ale jest jeden wymóg osoba ta musi mieć na koncie dużo edycji i nie może mieć więcej niż 2 upomnień.

 • Biurokrata – tę rolę można otrzymać, jeśli ma się brak upomnień, jest się aktywnym i ma się dużo edycji. Rolę tę można przyznać, jeśli dana osoba otrzyma minimum 5 głosów administratorów bądź „przekona do siebie” biurokratów. Rola ta jest prawie niemożliwa do zdobycia.
 • Administrator – tę rolę można otrzymać, jeśli ma się nie więcej niż jedno upomnienie i posiada się na swoim koncie dużo edycji. Rolę tę można dać, jeśli dana osoba „przekona do siebie” większość osób z administracji. W chwili obecnej potrzebni są dwaj, trzej administratorzy.
 • Moderator – tę rolę można otrzymać przy założeniu, że ma się nie więcej niż 2 upomnienia i jest się aktywnym. Rolę tę można przyznać, jeśli dana osoba „przekona do siebie” większość osób z administracji.

Opis ról[]

Administrator[]

Administratorzy - są grupą społeczności o najszerszych prawach, tuż przy biurokratach. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o wikię i nie dopuścić do tworzenia błędów, a także nadzorować przestrzeganie regulaminu. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki administratora.

Administrator
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • edytowanie interfejsu projektu (MediaWiki);
 • blokowanie możliwości edytowania stron (ban);
 • zabezpieczanie, pół zabezpieczanie oraz odbezpieczanie stron;
 • kasowanie stron oraz ich przywracanie.
 • wykazanie się wielką znajomością o serii Dragon Ball;
 • minimalnie miesięczna aktywność jako zwykły użytkownik;
 • poprawność gramatyczna i ortograficzna;
 • posiadanie ogólnej wiedzy na temat mechanizmów wykorzystywanych przez MediaWiki;
 • posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami;
 • pilnowanie ostatnich zmian;
 • usuwanie wandalizmów;
 • dbanie o projekt Wiki;
 • sprawdzenie i poprawa każdego wpisu i wątku;
 • udzielanie pomocy wszystkim użytkownikom wiki;

Moderator[]

Moderatorzy - są grupą społeczności zajmującą się wątkami na forum i tablicach. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o poprawność wątków i nie dopuścić do tworzenia błędów, a także nadzorować przestrzeganie regulaminu. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki moderatora.

Moderator
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • zamykanie i reaktywowanie wątków;
 • usuwanie i przywracanie wątków;
 • usuwanie i przywracanie komentarzy;
 • wyróżnianie i usuwanie wyróżnienia wątków;
 • przenoszenie wątków między subforami;
 • zarządzanie forum.
 • wykazanie się wielką znajomością o serii Dragon Ball;
 • minimalnie miesięczna aktywność jako zwykły użytkownik;
 • poprawność gramatyczna i ortograficzna;
 • posiadanie ogólnej wiedzy na temat działania forum;
 • posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami;
 • pilnowanie Forum;
 • usuwanie wandalizmów na forum;
 • sprawdzenie i poprawa każdego wpisu i wątku;;
 • udzielanie odpowiedzi na pozostawione pytania;
 • dbanie o projekt Wiki.

Rollback[]

Rollbacki - są grupą społeczności pomagającą administratorom. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o wikię i wycofywać błędy stworzone przez innych. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki rollbacka.

Rollback
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • szybkie wycofywanie wandalizmów;
 • edycja zabezpieczonych stron;
 • usuwanie komentarzy.
 • wykazanie się minimum średnią znajomością o serii Dragon Ball;
 • minimalnie dwutygodniowa aktywność jako zwykły użytkownik;
 • posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami;
 • pilnowanie ostatnich zmian;
 • cofanie wandalizmów i ich usuwanie;
 • rozbudowywanie istniejących artykułów;
 • poprawianie i tworzenie nowych artykułów;
 • dbanie o projekt Wiki.

Moderator czatu[]

Moderatorzy czatu - są grupą społeczności przestrzegającymi zasady, kulturę i netykietę na czacie projektu. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o wikię i czat, a także musi potrafić pomóc użytkownikom. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki moderatora czatu.

Moderator czatu
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • wyrzucanie użytkowników z czatu;
 • blokowanie użytkowników na czacie.
 • posiadanie bardzo dobrego kontaktu z innymi użytkownikami;
 • zwiększona aktywność na czacie;
 • poprawność gramatyczna i ortograficzna;
 • udzielanie się w wątkach na forach i dyskusjach;
 • częsta aktywność na czacie;
 • udzielanie pomocy wszystkim użytkownikom projektu;
 • dbanie o projekt Wiki.

Przypisy[]

Advertisement