Dragon Ball Wiki
Advertisement

Saiyaner (サイヤ 'Saiya-jin', bokstavelig "People of the Saiya") er en utenomjordisk rase i Dragon Ball-serien. I univers 7 er saiyaner en naturlig aggressiv krigerrase som skulle angivelig strebe etter å være de sterkeste krigerne i universet. I univers 6 er saiyaner universets beskyttere og vil bekjempe ondskap. Nesten alle saiyaner fra univers 7 ble utslettet av Frieza før starten av Dragon Ball-serien.

Advertisement