FANDOM


Lucifer (ルシフェル, Rushiferu) er en demon med vampyr-lignende tendenser og en som planlagte å kaste hele verden inn i evigvarende mørket og styre en jord full av monstre.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.