FANDOM


Dette er en liste over karakterer som har deltatt i en turnering i Dragon Ball-franchisen.

All items (9)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.