FANDOM


Jiren (ジレン 'Jiren'), også referert til som "Jiren den grå" (灰色のジレン 'Haiiro no Jiren'), er et medlem av Pride Troopers som var med i kraftsturneringen med hensikt om å få et ønske oppfylt av super-dragekulene.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.