Dragon Ball Wiki
Advertisement

Det er to Honeyer i Nekomajin, en er Onios kone og den andre er Thunderbolts kjæreste. Det er ukjent om disse er den samme karakteren.

Honey (Onio)[]

Honey fremtrer for første gang i "Neko Majin Z" med Onio og vises ikke i "Neko Majin Z 2", men er nevnt av Onio der.

Honey (Thunderbolt)[]

Honey fremtrer først som kjæresten til Thunderbolt i kapittelet "Neko Majon Z 2". Hun er referert til som Ms. Thunderbolt av Zs venn.

Advertisement