FANDOM


Dødelighetnivå (人間 レベル, 'Ningen Reberu', Bokstavelig "mortal level") er poengsummen som Zeno og Future Zeno bruker for å rangere de tolv universene. Det er en måling av den gjennomsnittlige utviklingen, eller kvaliteten, av de eksisterende dødelige i et univers. Dødelighetsnivået til et univers er avhengig av hvor effektiv super-kaien og ødeleggelsesguden gjør jobben sin.

Det er viktig å vite at et univers med høyt dødelighetsnivå ikke nødvendigvis har de sterkeste krigerne og omvendt, fordi styrke bare representerer en av mange aspekter som blir målt for å bestemme dødelighetsnivået.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.