Dragon Ball Wiki
Advertisement

Ødeleggelsesguder (破壊神 'Hakaishin', Bokstavelig "Destruction God"), også kalt ødeleggere i Funimation-dubben, er guddommer som ødelegger planeter, raser eller trusler som setter utviklingen av deres respektive universer i fare. I motsetning til super-kaiene, skapelsesgudene, som lager og fyller planeter med liv, for å holde balansen i hele universet. Sammen med Super-Kaiene, styrer og overvåker ødeleggelsesgudene de tolv universene, som alle har en egen skaper og en ødelegger.

Advertisement