Pono Šėtono namai

Pono Šėtono namai yra vieta, kur gyvena pats Ponas Šėtonas ir jo duktė Videlė. Be jų ten gyvena įvairūs tarnai. Vėliau ten apsigyvena ir gerasis , su šuneliu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.