Dragon Ball Lietuviška Wiki
Advertisement
OWAirplane

Pomirtinis Pasaulis

Pomirtinis Pasaulis arba Anapusinis Pasaulis (あの世, Anoyo; angl. Other World), yra pomirtinio gyvenimo vieta Dragon Ball frančizėje. Tai vieta, kur veikėjai nueina po mirties ir kur gyvena Visatos prižiūrėtojai ir dievybės.

Apžvalga[]

Dangus ir Pragaras yra dvi pagrindinės vietos Pomirtiniame Pasaulyje; tačiau tarp tų dviejų vietų yra vidurinis lygmuo, kuriame randasi dievybių asmeninės planetos, pvz. Valdovo Kajaus planeta arba Planeta Kaišin, taip pat Anapusinio Pasaulio darbuotojų namai. Anapusiniame Pasaulyje vadovauja Karalius Jameras, kuriam dirba daugybė kitų Ogrų. Pasak Goko, laikas neegzistuoja Pomirtiniame Pasaulyje, todėl naudotis transformacijomis, pvz. Super Sajanas 3 yra lengviau. Pasak Goko, mirus, yra išnaudojama 50% mažiau energijos negu gyvam kūne. Kai kurios būtybės iš Pomirtinio Pasaulio yra siunčiamos į gyvąjį pasaulį, kad padėti jį prižiūrėti. Pavyzdžiui kaip Karinas ir Ponas Popas padeda Žemės dievui Kamiui.

Mirusių žmonių išvaizda[]

Dbz234 - (by dbzf.ten

Mirusi siela keliauja iki Karaliaus Jamero stoties

Normalūs veikėjai kurie miršta, atvyksta į Pomirtinį Pasaulį sielų pavidale. Tačiau didvyriams, tokiems kaip Gokas, arba kitiems Z Kovotojams yra leidžiama pasilikti savo fizinius kūnus. Tokiu atvejų, veikėjas įgauna virš savęs šviečiantį numirelio žiedą. Tačiau animeje, svarbiausius blogiečius taip pat galima pamatyti jų fiziniuose kūnuose.

OlibuResidentsOfTheOtherWorld

Pomirtinio Pasaulio gyventojai

Veikėjai kuriuos nužudė Velnias Pikolas ir jo vaikai Mutantai-Namekai negali normaliai pereiti į Pomirtinį Pasaulį ir amžinai pasilieka limbe, kur baisiai kenčia. Kategorija:Vietos

Advertisement