FANDOM


Pašos vėduoklė

Pašos vėduoklė

Pašos Vėduoklė (angl.Bansho Fan) yra stebuklinga vėduoklė, kurią pirmą kartą mostelėjus atsiranda didžiulė audra, antrą kartą mostelėjus atsiranda didžiulė lietaus debesis, o trečią kartą prapliumpa lietus, tačiau degančios Nelabojo Jaučio pilies neužgesina, nes ji sklido iš degančios krosnies.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.