FANDOM


NamoKaimas

Namo kaimas - tai kaimas, kuriame gyvena kovų meistras, budistas Namas. Šis kaimas randasi dykumoje ir jis yra iškankintas sausros. Vėliau Gokas padeda Namui grąžinti vandens į kaimą (upę), tačiau įvyksta smėlio audra ir vanduo dingsta. Netrukus jie aptinka "klajojantį" ežerą ir šitaip gyventojai tampa išgelbėti nuo sausros.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.