Dragon Ball Lietuviška Wiki
Advertisement
Namekų senolis
GuruNamek
Papildomi vardai Senolis
Vardas Angliškai Grand Elder Guru
Pasirodo DBZ
Rasė Namekas
Lytis Neturi
Adresas Nameko planeta (Namekų senolio kalva)
Ištikimybė Senolis
Artimi veikėjai Dendis (sūnus)
Moris (sūnus)
Neilas (karys)

Namekų senolis (angl. Grand Elder Guru) yra Namekas, kuris pasirodo Dragon Ball Z anime dalyje. Jis yra Namekų senolis.

Aprašymas[]

Dbz54-02

Namekų senolis sutinka Kriliną ir Gohaną. Jį prižiūri Neilas

Namekų senolis gyvena ramų gyvenimą ligi tol, kol atvyksta Fryzo pavaldiniai su Fryzu, Vedžitas, bei kovotojai Gohanas ir Krilinas. Pas jį atvyksta Dendis su Gohanu ir Krilinu. Jiems abiems atrakina užslėptas jėgas, vėliau jis miršta. Žemės drakonas atgaivina jį trumpam, tačiau jis miršta dar kartą, bet drakono rutuliai nepranyksta, nes atiduoda visas jėgas Moriui.

Biografija[]

Ankstyvas gyvenimas[]

Senolis yra vienas iš nedaugelio išgyvenusių namekų po Nameko planetos klimato kaitos, kuri įvyko prieš kelis šimtus metų iki Dragon Ball Z įvykių (be jo yra Kamis ir Velnias Pikolas, kuris iš tikrųjų buvo Kamio atskilusi blogoji pusė). Labiausiai jis žinomas ir gerbiamas dėl to, kad po planetos klimato kaitos sugebėjo išsaugoti namekų rasę, išspjaudamas kiaušinius ir daugindamasis namekams būdingu metodu (neapvaisinant). Iš viso į pasaulį jis paleido 109 namekus, įskaitant jo palydovą Neilą bei Dendį.

Dragon Ball Z[]

Fryzo Saga[]

Į Nameko planetą atvyksta Krilinas ir Gohanas. Bėgant laikui jiedu sutinka Dendį, kuris vėliau nuveda Kriliną pas senolį. Šis Krilinui atrakina užslėptas vidines jėgas, ko pasekoje Krilinui šiek tiek išauga kovinė galia. Senolis nuoširdžiai padėkoja Krilinui už tai, kad pasirūpino jo vaiku Dendžiu. Taip pat senolis paklausia Krilino, ar asmuo, kuris puolė juos Žemės planetoje buvo legendinis sajanas, kas rodo, kad senolis šiek tiek žino apie legendinį sajaną. Vėliau Senolis pažadina ir Gohano bei Dendžio užslėptas jėgas, pastarajam ypač dėl to, kad galėtų greičiau skraidyti.

Guru out of chair

Senolis Žemėje

Deja, Senolis miršta prieš užmušant Fryzą. Dendis, Gohanas ir Krilinas bando išpildyti Vedžito norą tapti nemirtingu, kad galėtų drąsiai kautis su Fryzu, bet būna per vėlu, matyt dėl to, kad Senolio širdis sustoja nuo senatvės ir streso. Vėliau Valdovas Kajus Žemės drakono rutulių pagalba sugrąžina visas Fryzo armijos aukas, įskaitant ir patį Senolį, kadangi jis mirė dėl sielvarto, kurį sukėlė Fryzas su savo gauja. Vis dėlto, Senolio gyvenimo trukmė nepailgėja. Buvo likęs ir trečiasis neišpildytas noras, todėl nuspręsta visas prikeltas Fryzo aukas perkelti į Žemės planetą. Čia senolis perduoda Nameko senolio pareigas Moriui, o vėliau suskaičiavęs paskutines gyvenimo sekundes miršta su šypsena veide, sakydamas, kad tai puiki diena ramiai numirti. Jam numirus, jo kūnas tiesiog išnyksta, taip parodant, kad po mirties jis gali išsaugoti savo kūną.

Kategorija:Namekai Kategorija:Drakonų kovos veikėjai Kategorija:Ateiviai

Advertisement