FANDOM


MIRTIESSPINDULYS

Mirtinas spindulio smūgis, dar žinomas kaip Mirtinas spindulys arba Spindulio patranka (魔貫光殺砲) yra technika, kuri buvo naudojama Pikolo. Pikolas ją išmoko, norėdamas nužudyti Goką. Jis ją pirmą kartą panaudojo kovoje su Raditu. Kova baigėsi tuo, kad Pikolas paleido mirtiną spindulį į Raditą, kurį laikė Gokas, todėl abu Sajanai žuvo nuo vieno šūvio.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.