FANDOM


Į šią kategoriją įeina didėsnės gyvenvietės:

  • Miestai
  • Kaimai
  • Didelės apgyvendintos salos

Į šią kategoriją neįeiną:

  • Gyvenvietės iš poros pastatų arba salos su vienu ar dviejais namais, pvz. Kame House.

All items (16)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.