FANDOM


GohanVidelHouse

Gohano ir Videlės namai.

Gohano namai yra namai Šėtono mieste tai yra namai, kuriuose gyvena Gohanas ir Videlė. Jiems davė šiuos namus Ponas Šėtonas per Dragon Ball Super.

Žinomi gyevntojai Redaguoti

  • Gohanas – išsikraustė iš Goko namų prieš vedant Videlę.
  • Videlė – išsikraustė iš Šėtono namų prieš ištekant Gohanui.
  • Pan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.