Dragon Ball Lietuviška Wiki
Advertisement
BUU
ブウ
Papildomi vardai Didysis Bū

Siaubūnas Bū
Gerasis Bū
Vaikelis Bū
Ponas Bū

Vardas Angliškai Buu
Pirmas Pasirodymas Manga: "The Djinn Awakens?!"

Anime: "Buu is Hatched"

Pasirodo Dragon Ball Z, Dragon Ball GT
Rasė Madžinas
Lytis Vyras
Gimimo data 5 milijonai
Mirties data Prieš 889 (Ubo mirtis)
Adresas Pono Šėtono namai
Mėgsta Saldumynus
Artimi veikėjai Bibidis(kūrėjas)
Babidis(kūrėjo paveldėtojas)
Ponas Šėtonas(draugas)
Ubas(susijungimo partneris)


(jap. |魔人ブウ|Madžin Bū; en|Majin Buu) yra įvairių formų veikėjas Drakonų kovoje Z.

Madžin Bū[]

Madžin Bū (japoniškai 魔人ブウ Majin Bū) (dar vadinamas Gerasis Bū ir Storasis Bū) egzistuoja daugiau negu 5 mln. metų ir buvo sukurtas Bibidžio. Jis prisikėlęs su visomis galiomis. Šis herojus buvo daugiau išdykęs vaikas nei tikras blogio įsikūnijimas. Jis buvo erzinamas Velnio Dablo. Kai Madžin Bū bandė nužudyti Gohaną ir Rytų Kajų, Dablas kliudė ir buvo paverstas į sausainį ir suvalgytas. 205px|left|Madžin Bū

Madžin Vedžitas, nugalėjęs Goką kovoje, atvyksta kovoti su Madžin Bū ir save susisprogdina, paaukodamas savo gyvybę, tačiau veltui, nes Bū nekiek nenukentėja.

Po to Trečio lygio Super Sajanas Gokas iššaukia Madžin Bū į mūšį. Bet jų jėgos lygios. Babidis įsako Bū surasti Goką ir jį nužudyti. Madžin Bū nužudo Babidį.

Bū pradeda naikinti miestus ir žudyti žmones. Tranksas ir Gotenas susijungia ir tampa Gotranksu. Gotranksas per daug pasitiki savimi ir stoja su Bū į kovą, tačiau Bū lengvai nugali jį.

Bū suranda pasaulio čempioną Poną Šėtoną, kuris beviltiškai bando jį nugalėti duodamas jam visokias dovanas. Kai vieną dieną banditai nušauna Bū šunelį ir Poną Šėtoną, Bū planuoja kerštą ir gimsta jo blogoji pusė - Blogasis Bū. Blogasis Bū kovoja su Geruoju (Madžin) Bū, bet Madžin Bū pralaimi ir yra praryjamas.

Blogasis Bū[]

205px|thumb|Blogasis Bū|left Blogasis Bū gimsta kai blogoji Bū pusė atsiskiria nuo gerosios pusės. Bū nužudo banditus vienu smūgiu. Madžin Bū paverčiamas šokoladu ir jį suvalgęs Blogasis Bū virsta Super Bū. Jo odos spalva nėra kaip įprasto Bū, jis labiau panašus į kokį nors akmenį, tačiau kaip mat sulieknėja ir jo išvaizda pasidaro kaip daug stipresnio kario. Jo drabužiai nepasikeičia, tačiau kaip ir buvo minėta - pasikeitė būdas, elgsena, bei odos spalva.

Super Bū[]

Super Bū nužudo likusį banditą ir atsisuka nužudyti Poną Šėtoną, bet geroji Bū pusė to neleidžia. Jis atskrenda į Kamio šventove ir suranda Pikolą, reikalauja žadėto varžovo. Pikolas prašo Super Bū palaukti valandą. Jis nenoriai sutinka ir sėda prieš smėlinį laikrodį. Po pusės valandos Bū nusiboda laukti ir jis reikalauja Pikolo atvesti varžovą. Pikolas palydi Super Bū į Laiko kambarį, kuriame Gotenas ir Tranksas treniravosi, o dabar jiedu susijungę ir suformavę Gotranksą. Tai atlikęs Pikolas sunaikina Laiko kambario duris, kad Pikolas, Super Bū ir Gotranksas liktų Laiko kambaryje amžinai. Bū supyksta, kad negalės valgyti daugiau saldanių ir rėkia taip garsiai, kad atveria Laiko kambarį. Pabėgęs iš Laiko kambario, Bū paverčia visus šokoladu ir suvalgo.

Vėliau, Super Bū yra iššauktas į mūšį Pikolo ir Trečio lygio Super sajano Gotrankso, kurie irgi pabėgo iš Laiko kambario. Gotranksas ir Bū kovoja lygiai, bet tuoj Gotranksas atvirsta į Goteną ir Tranksą. Kai Bū ruošiasi nužudyti abu kovotojus, Gohanas, treniravesis su Rytų Kajumi, atvyksta. Gohanas laimi prieš Bū. Kai Gohanas nori smogti paskutinį smūgį, Bū pabėga ir pasislepia valandai.

Vėliau Super Bū susiduria su Gotenu, Tranksu, Pikolu, Ponu Šėtonu ir Dendžiu. Super Bū suerzina Goteną ir Tranksą ir jie vėl susijungia į Gotranksą. Bū juos susiurbia Gotranksą ir gauna jo susijungimo liememę. Toliau Bū tęsia kovą su Gohanu, bet Dendis vis užgydo Gohano žaizdas. Super Bū tada bando nužudyti Dendį ir Poną Šėtoną, bet Tenšinhanas įsiterpia į kovą. Super Bū, visiškai supykęs, bando susprogdinti Žemę, bet Gokas šauna Stebuklinga sukurį smūgį į Bū. Gokas tada atskleidžia Potaros auskarų planą Gohanui ir meta jam vieną auskarą, bet Gohanas nepagauna ir nesusijungia. Gokas greitai pasiverčia Trečio lygio Super sajanu ir suteikia galimybę Gohanui rasti auskarą kol jis kovoja su Super Bū. Gotrankso susijungimas pasibaigia ir Bū atsiverčia į Pikolo apsiaustą. Tada jis susiurbia Gohaną ir pasidaro toks stiprus, koks dar niekada nebuvo. Jis vos nenužudo Goko, bet pajunta Vedžito energiją ir vyksta su Goku išsiaiškinti. Po to Gokas ir Vedžitas kartu kovoja su Bū, bet niekaip nelaimi. Pagaliau Vedžitas sutinka susijungti su Goku ir sudaryti Vedžeką. Vedžekas pasirodo stipresnis už Bū, bet leidžiasi būti absorbuotas kad išlasivintų savo draugus.

Super Bū pilve, Gokas ir Vedžitas atsiskiria. Tada jie bando surasti Gohaną, Tranksą, Goteną ir Pikolą. Bū pilvo rūgštys ir geros kirmėlės nuveda Goką ir Vedžitą į Bū smegenis. Bet, Bū tai pajaučia ir nusiunčia dalį savęs (kuri susiformuoja į mažą Bū) į savo smegenis. Mažas Bū atakuoja Goką ir nugali jį. Tuo metu Vedžitas išlaisvina Madžin Bū ir pabėga iš Bū su visais, tik Madžin Bū. Super Bū pasidaro dar stipresnis ir pasiverčia į Vaiką Bū.

Vaikelis Bū[]

Kai Super Bū pasiverčia Vaiku Bū, stipriausia forma, jis iš karto nori sunaikinti Žemę, bet jam sutrukdo Vedžitas. Žinodami, kad jie neįveiks Vaiko Bū, Gokas ir Vedžitas pabėgdami griebia Dendį, Poną Šėtoną, bet yra sugaunami Kibito ir teleportuojami į jo planetą. Gohanas, Tranksas, Gotenas ir Pikolas lieka ir jie sunaikinami Vaiko Bū su visais kitais Žemės gyventojais. right|195px|thumb|Vaikas BūVaikas Bū teleportuojasi iš planetos į planetą, ieškodamas Goko ir Vedžito ir naikindamas. Pagaliau, pajutęs sajanų energijas teleportuojasi į Kajaus planetą. Tada Bū kovoja su Antro lygio Super sajanu Goku, versdamas jį pasiversti į trečią lygį. Vaikas Bū, turėdamas nesibaigiančios energijos, laimi prieš Goką. Vedžitas stoja į kovą, bet irgi nelaimi. Tas pats atsitinka ir Ponui Šėtonui. Tada, Vaikas Bū bando vėl nužudyti Poną Šėtoną, bet negali - to neleidžia Madžin Bū prisiminimai. Perpykęs, Vaikas Bū išspjauna akmenį, kuris atvirsta į Gerajį Bū be sąmonės. Vaikas Bū tada bando nužudyti Šėtoną, bet Gerasis Bū atgauna sąmonę ir pastoja jam kelią. Vaikas Bū sužaloja Gerajį Bū stipriai, bet jis nepasiduoda.

Pagaliau, po ilgų kovų, Gokas nugali Vaikelį Bū su Energijos Rutuliu (Genki Dama).

Gerasis Bū[]

Dragon Ball Z[]

Kai nuo Madžin Bū atsiskiria gerasis ir Blogasis Bū. Gerasis Bū bando apginti Šėtoną, bet Blogasis Bū laimi ir paverčia saldainiu, ir suvalgo jį, ir virsta Super Bū, ir ilgą laiką būna įsiurbtas Bū kūne ligi tol, kol Vaikelis Bū nepamato Šėtono ir išspjauna gerajį Bū. Jis kaunasi su Vaikeliu Bū, bet gerasis Bū pralaimi, bet padeda Gokui sutelkti Energijos rutulį, kai Gokas nugali Vaikelį Bū. Gerasis Bū 6 mėnesius būna Dievo šventykloje, kai Dievas Drakonas ištrina iš žmonių blogus atsiminimus apie Bū. Šis grįžta pas žmones ir šis nesiautėjo ir gyveno Bū kartu su Šėtonu.

Po 10 metų Pasaulio kovos menų turnyre. Bū padaro taip, kad Gokas susikautų su Bū reinkarnacija Ubu.

Dragon Ball Super[]

Šioje anime Bū gyvena ramiai kartu su Šėtonu. Šis kaip ir visi kiti kovotojai švenčia Bulmos gimtadienį kruiziniame laive, tačiau kai atvyksta Bilsas pas jį. Jis neduoda jam pudingo ir būtent jis ir supykdo Bilsą. Bilsas nukauna gerajį Bū. Vėliau kai baigiasi Bilso ir Goko kova ir įsivyrauja taika. Bū gyvena kartu su Šėtonu taikų gyvenimą.

Dragon Ball GT[]

Per šį anime Bū visą laiką gyvena taikiai su savo geriausiu draugu Šėtonu iki tol kol nepasirodo Vaikelis, kol šis nuodydavo žmones. Šėtoną ir Pan įsiurbia į savo vidurius ir savo viduriuose laikydavo juos abu, kad juos neužkrėstų Vaikelis. Pan ir Šėtonas nusprendžia keliauti į Planetą Plant ir Bū juos laiko viduriuose, kad nepamatytų juos užkrėstieji. Bū užlenda eilėje už užkrėsto Krilino ir Vaikelis Krilinas lieka Žemėje taip ir nenuskridęs į planetą Plant, kai jie nuskrenda į Planetą Plant. Ūbas taip pat nuskrenda į šią planetą ir Bū išspjauna Pan ir Šėtoną iš savo vidurių. Vėliau, kai Vaikelis nugali Ūbą. Bū ir Ūbas susijungia į vieną kovotoją ir tampa Madžin Ūbu.

Kategorija:Drakonų kovos veikėjai Kategorija:Blogiečiai Kategorija:PKMT dalyviai Kategorija:Ateiviai Kategorija:Buvę blogiečiai

Advertisement