FANDOM


Fortuneler baba saga

Aiškiaregės Babos kovotojai yra kovotojai, kurie tarnauja Aiškiaregėi Babai. Jie pasirodo, jeigu nesumoki už jos išburimą. Kiekvienas kovotojas yra savaip žiaurus išskyrus Senelį Gohaną. Jų iš viso yra penki: Vampyras, Nematomas Žmogus, Mumija, Velnias ir Senelis Gohanas.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.