FANDOM


El compliment de les següents regles és obligatori per a tots els usuaris. L'incompliment d'aquestes pot ser motiu de sanció.

General

 1. Tot usuari està obligat a respectar a qualsevol altre usuari. Aquest punt inclou els missatges a discussions, comentaris en blogs o fòrums i dins el xat.
 2. Tot usuari està obligat a respectar els articles fets en el wiki. Qualsevol usuari que redueixi la qualitat d'un article a voluntat té el risc de ser bloquejat.
 3. L'idioma del wiki és el català. Està prohibit fer-ne servir un altre en articles. És recomenable utilitzar el català també en el xat, missatges a discussions, blogs i fòrums.
 4. Tot usuari registrat té dret d'opinió. El wiki és completament democràtic, on els canvis s'han d'aprovar per majoria en una votació on cada usuari registrat té un vot.
 5. Tot usuari té dret a contribuir en el wiki quan ell vulgui.
 6. Tot usuari té dret a participar, sempre i quan ho faci correctament.
 7. Tot usuari està obligat a escriure correctament i de manera entenedora. En aquest punt s'inclou l'ortografia i la gramàtica, que han de ser correctes seguint el català oficial.
 8. Tot usuari té prohibit fer servir webs de traducció (normalment Google Traductor) sense corregir el text després. Si el text no es corregeix posteriorment hi ha el risc d'incomplir el punt anterior.
 9. Queda prohibit fer edicions per aconseguir punts en els "logros". Això inclou afegir imatges i categories innecessàries. En aquest cas l'edició es desfarà.

Articles

 1. Tot article ha de procurar ser més extens de 2 línies, amb una plantilla sempre que es pugui.
 2. S'ha d'utilitzar un model bàsic per a tots els articles, així tots tenen una regularitat.

Imatges

 1. Les imatges s'han de pujar amb el nom en català i sense marques de mida (ex: 240px-) en aquest.
 2. Les imatges s'han de pujar a màxima resolució. No han de tenir cap mena de logos. Els FanArts estan prohibits.
 3. És obligatori posar llicència a la imatge. Per saber quina és la corresponent consulta l'ajuda de les llicències.

Conseqüències en cas d'incompliment

En funció de l'infracció, les sancions, és a dir, el temps de durada del bloqueig de l'usuari, pot variar en durada. Generalment, primer hi haurà un avís. En cas de reincidència, es procedirà a un bloqueig temporal, que pot anar des dels tres dies a bloqueig infinit, en funció com ja s'ha dit anteriorment de la/les normes incomplertes.

En cas de multireincidència, la durada del bloqueig s'anirà incrementant (en cas de que inicialment no s'hagi imposat un bloqueig infinit)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.